GODIŠNJICE OBILJEŽENE NEGIRANJEM ZLOČINA I GLORIFIKACIJOM ZLOČINACA

Glavni tužiltelj MRMKS Serge Brammertz

Obilježavanje 25 godina od značajnih događaja iz rata u bivšoj Jugoslaviji, uključujući masakr u Tuzli, genocid u Srebrenici, operaciju “Oluja”...  trebalo bi biti vrijeme kada se zajednice prisjećaju bola i patnje svih žrtava. Na žalost, vjerovatnije je da će ove godišnjice biti obilježene negiranjem zločina i glorifikacijom osuđenih ratnih zločinaca – naglasio je tužitelj MRMKS Serge Brammertz na otvaranju izložbe i pokretanju kampanje „Zajedno protiv virusa poricanja“ u SENSE Centru u Puli

Zahvalan sam za priliku da kažem nekoliko riječi povodom pokretanja kampanje “Srebrenica 25: Zajedno protiv virusa negiranja”.

Ove godine obilježava se 25 godina mnogih značajnih događaja iz rata u bivšoj Jugoslaviji, uključujući masakr u Tuzli, genocid u Srebrenici, operaciju “Oluja” i potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma. Ovo bi trebalo biti vrijeme kada se zajednice u bivšoj Jugoslaviji prisjećaju bola i patnje svih žrtava.

Na žalost, svi znamo da je vjerovatnije da će ove godišnjice biti obilježene negiranjem zločina i glorifikacijom osuđenih ratnih zločinaca. Čak ni poslije dvadeset pet godina, mnogi politički lideri   u bivšoj Jugoslaviji još nisu dosegli nivo uzajamnog razumijevanja da zajedno obilježe ove događaje.

Zbog toga organizacije civilnog društva ostaju od ključne važnosti. Vaš rad ima značajnu ulogu u obezbjeđivanju kolektivnog razumijevanja prošlosti, a time i mirnije budućnosti. Dvadeset peta godišnjica genocida u Srebrenice je prilika da radimo zajedno ka pomirenju. Prvi korak je prihvatanje činjenica i zločina koje su utvrdili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni sud pravde i državni sudovi u regionu.

Pojedinačno i kolektivno razaranje do kojeg je došlo u ljeto 1995. mora se nazvati svojim pravim imenom: genocidom. Uprkos izazovima, ovo čini rad organizacija civilnog društva na promovisanju pravde, edukacije, prihvatanju prošlosti i pomirenju još značajnijim.

Pozdravljam inicijativu Centra za tranzicionu pravdu SENSE i njegovih partnera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije da se organizuju ove inovativne i virtuelne prezentacije i izložbe radi obilježavanja dvadeset pete godišnjice genocida u Srebrenici. Znam da će vaš rad imati uticaja.