"POSLJEDNJI TANGO U HAGU"

Poslednji Tango u Hagu interaktivni narativ

Interaktivni narativ SENSE Centra "Poslednji tango u Hagu-Prilog hronologiji raspada Jugoslavije“ donosi delove rasprava sa suđenja Slobodanu Miloševiću, vođenih između svedoka i optuženog koji se sam zastupao. 

Ovaj narativ - čiji je idejni tvorac Mirko Klarin, dugogodišnji glavni urednik i voditelj SENSE-a - nije napravljen da bi davao odgovore na pitanja o uzrocima i krivcima za krizu i raspad Jugoslavije, nego da ukaže na jedinstvenu građu o tom periodu koju je Haški tribunal tokom svojih istraga prikupio i učinio dostupnom javnosti.

Slobodan Milošević, bivši predsednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije se, sa nekim od protagonista jugoslovenske krize i rata koji je usledio, susreo poslednji put u haškoj sudnici. Tokom tog “poslednjeg tanga u Hagu“ nekadašnjih saradnika ili suparnika  podijum je bio ograničen pravilima pravnog postupka, a sagovornici svojim ulogama svedoka i optuženog koji se sam zastupa.

Njihove diskusije su se ticale događaja iz tri optužnice međunarodnog suda protiv Miloševića – u BiH i Hrvatskoj od 1991. do 1995. i na Kosovu 1999. godine. Na mestu svedoka su se, pored ostalih, našli i poslednji premijer SFRJ Ante Marković, bivši predsednik Slovenije Milan Kučan, predstavnik Srbije u nekadašnjem saveznom predsedništvu Borisav Jović, poslednji predsedavajući Predsedništva SFRJ Stjepan Mesić, međunarodni pregovarači i NATO generali.