SENSE PRODUKCIJA I PRIRUČNIK ZA EDUKATORE

SENSE Webinari za nastavnike istorije, historije, povjesti.

Webinari za nastavnike povijesti u organizaciji SENSE Centra za tranzicijsku pravdu i Hrvatske udruge nastavnika povijesti (HUNP) okupili su u decembru 2023. godine nastavnike povjesti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije u razmeni iskustava o Interaktivnim  narativima SENSE Centra kao dopuni „Priručniku za edukatore historije, istorije , povjesti“ (Priručnik) Programa za informisanje Mehanizma za međunarodne sudove (MIP).  

Tema je bila i kombiniranje korištenja arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i materijala iz produkcije SENSE kao i arhive izvještaja koju je SENSE prikupio kroz svoj rad. Arhiva Tribunala/Mehanizma je opsežnija, ali materijali koje je proizveo SENSE - izvještaji, dokumentarni filmovi, TV pregledi i interaktivni narativi - su most preko kojega nastavnici i svi zainteresirani mogu lakše ući i snaći se u toj opširnoj arhivi, rekla je Mina Vidaković iz SENSE Centra.

Anisa Sućeska iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS), predstavila je "Priručnik za edukatore historije" koji su u saradnji sa Programom za informisanje Mehanizma sastavili članovi više udruga nastavnika povijesti iz regiona.

Autori pojedinih poglavlja su na webinaru prezentirali metode praktične upotrebe interaktivnih narative SENSE u kombinaciji sa Priručnikom. Donika Xhemajli i Nataša Kostić govorile su o upotrebi Interaktivnih narativa agencije SENSE  u poglavlju „Žena u ratu“, Igor Radulović i Emina Živković u poglavlju  „Migracije i ratni sukobi“,  dok su Arna Daguda Torlaković i Miloš Vukanović govorili o tome kako se SENSE narativi mogu koristiti u poglavlju „Djeca u ratu“.

Igor Jovanović i Aleksandar Todosijević su demonstrirali upotrebu Interaktivnih narativa agencije SENSE  u poglavlju „Nasljeđe haškog tribunala i nastava istorije“ a Admir Ibričić i Mire Mladenovski u poglavlju „Kulturocid“ Priručnika za edukatore istorije/historije/ povijesti o korištenju arhive međunarodnog krivičnogsuda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.