Interaktivni narativi

Ahmići: 48 sati pepela i krvi

Ahmići: 48 sati pepela i krvi

MKSJ i istraga, rekonstrukcija i procesuiranje zločina počinjenih u aprilu 1993. u Lašvanskoj dolini.

Zatiranje istorije i sjećanja

Interaktivni narativ: Zatiranje istorije i sjećanja

MKSJ i istraga, rekonstrukcija i procesuiranje zločina protiv kulturnog nasleđa