MIRKO KLARIN 1943-2022

Mirko Klarin

Naš kolega i prijatelj Mirko Klarin, osnivač i pokretački duh SENSE - Centra za tranzicijsku pravdu i Agencije SENSE, preminuo je u Briselu u 80. godini života. 

Pripadao je generaciji jugoslovenskih novinara koji su visoko podigli standard profesije i posvećeno sprovodili misiju novinarstva.  Pravnik po obrazovanju i borac za ljudska prava po vokaciji s velikom se predanošću zalagao i novinarski pratio razvoj međunarodne pravde, a posebno rad i ostavštinu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. SENSE Centar u Puli je zahvaljujući njegovom  ogromnog iskustvu i znanju postao stožer ideja i mesto okupljanja boraca za pravdu i pomirenje iz svih delova nekadašnje Jugoslavije.

Ispratićemo ga u utorak 20.12.2022 u 15h , Av. du Silence 61, 1180 Uccle https://goo.gl/maps/49ASbfZmB4y3CHGD6