Sarajevo ’92-'95: Teror u 12 slika

Sarajevo 1992-1995: Teror u 12 slika

Obeležavajući tridesetu godišnjicu početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine SENSE Centar za tranzicijsku pravdu objavljuje interaktivni narativ Sarajevo 1992-1995: Teror u 12 slika.

Narativ pokazuje kako je na suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) rekonstruisana 44-mesečna kampanja artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevom, planirana i vođena sa ciljem da se njegovo civilno stanovništvo drži u stanju permanentnog i ekstremnog straha od smrti.

Narativ se zasniva na iskazima preživelih žrtava granatiranja i snajperskih napada, lekara i bolničara koji su ukazivali pomoć stradalima, istražitelja i balističara koji su vršili uviđaje na mestima zločina, sarajevskih vatrogasaca, pripadnika Zaštitnih snaga UN, ratnih izvestača svetskih medija i drugih svedoka na brojnim “Sarajevskim suđenjima” pred MKSJ. Arhiva SENSE sadrži više od hiljadu izveštaja sa tih suđenja.

Pored iskaza žrtava i očevidaca zločina, narativ sadrži i selekciju dokumentarnih snimaka i fotografija iz vremena opsade, relevantnih naređenja Glavnog štaba VRS i komande Sarajevsko-romanijskog korpusa, izveštaja UN i Posmatračke misije Evropske zajednice o artiljerijskim i snajperskim napadima na grad, zapisnika sa uviđaja na mestima zločina, televizijskih izveštaja ratnih reportera iz Sarajeva, kao i sve presude MKSJ izrečene političkim vođama i vojnim zapovednicima osuđenim za terorisanje Sarajeva i Sarajlija.

U narativu su korišćeni isključivo dokumentarni video i audio snimci uvedeni u dokazni material na “Sarajevskim suđenjima” pred MKSJ.

Sarajevo ‘92-95: Teror u 12 slika je šesti interaktivni narativ u produkciji SENSE Centra za tranzicijsku pravdu. Do sada su objavljeni: Oluja u Haagu (2015); Srebrenica: Genocid u osam činova (2015); Zatiranje istorije i sjećanja (2016); MKSJ: Slučaj Kosovo, 1998-1999 (2017) i Ahmići: 48 sati pepela i krvi (2019).