O nama

Danteov trg u Puli - Dante Square in Pula

SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu (SENSE CTP) nasljednik je novinske agencije SENSE, jedinog medija koji je kontinuirano pratio sva suđenja na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Den Haagu. Agencija SENSE je 2017. godine prerasla u udrugu - SENSE CTP - s ciljem da kroz svoje aktivnosti dokumentira, učini vidljivim i trajno dostupnim najrelevantnije činjenice o događajima u bivšoj Jugoslaviji iz ratova 1990-ih, koje su izvan razumne sumnje utvrđene na suđenjima u MKSJ-u.
Iskazi bezbrojnih svjedoka što ih je na tim suđenjima snimila i sačuvala Agencija SENSE su ljudske priče koje nadilaze etničke barijere i koje mogu poslužiti kao temelj za edukaciju javnosti o posljedicama koje ratovi ostavljaju na ljudima i zajednicama. Žrtve, bez obzira na njihovo etničko porijeklo, bile su i ostaju zajednički imenitelj tih ratova a njihove su sudbine temelj osnivanja i rada MKSJ.

Temelj SENSE – Centra za tranzicijsku pravdu su postignuća Agencije SENSE, stručnost u praćenju rada međunarodnih sudova, obimna arhiva sudskih postupaka i jedinstvena institucionalna memorija o djelovanju MKSJ. Na tim temeljima SENSE Centar razvija svoje aktivnosti promoviranja i podupiranja principa tranzicijske pravde, nudi pogled na ratove s povijesnim odmakom, potiče proces suočavanja s prošlošću, kao i odgovornost za učinjeno i individualizaciju krivnje te se zalaže za procese koji se moraju provesti da bi se prebrodile posljedice rata.

Videoarhiva  SENSE Centra pruža gotovo neiscrpne mogućnosti ne samo za inovativnu audiovizualnu produkciju, prezentacije i izložbe, već i za međunarodne i regionalne konferencije, javne debate, radionice i seminare, čiji je cilj jačanje regionalne suradnje na nadilaženju posljedica ratova iz 1990-ih.

SENSE Centar okuplja novinare, suce, pravnike, univerzitetske profesore i druge stručnjake čija znanja i iskustva u području međunarodnog krivičnog pravosuđa doprinose razvoju multidisciplinarnog pristupa rješavanju izazova s kojima se suočava međunarodno pravo.

Grad Pula nije slučajno odabran za sjedište SENSE Centra. Poznata po etničkoj, kulturnoj i vjerskoj toleranciji, Istra je među rijetkim, ako ne i jedina, regija na području bivše Jugoslavije koju nije zahvatio agresivni nacionalizam 1990-ih i prihvatljiva je kao mjesto susreta svim bivšim zaraćenim stranama.

STATUT SENSE - CTP

ETIČKI KODEKS

Kontakt
Sense centar za tranzicijsku pravdu
Danteov Trg 3, 52100 Pula, Croatia
tel +385(0)52621452