USMENA ISTORIJA MKSJ - KAKO JE DOKUMENTOVAO SENSE

ICTY Oral History

SENSE Centar za tranzicijsku pravdu pokreće novi projekt kojim će prvi put, na jednom mestu i u celosti objaviti video zapise i transkripte intervjua koje je u proteklih dvadesetak godina vodio sa glavnim akterima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Projekt Usmene istorije MKSJ je otvoren i u narednim godinama dopunjavaće se intervjuima sa novim sagovornicima.

Među više od 50 do sada snimljenih intervjua su svi predsednici i glavni tužioci MKSJ, sudije Pretresnih i Žalbenih veća, procesni tužioci, sekretari Suda, istražitelji i forenzički eksperti, branioci optuženih, upravnici Pritvorske jedinice UN i mnoge druge ličnosti uključene u aktivnosti Tribunala. Ovaj jedinstveni istorijski zapis razvoja MKSJ i međunarodnog krivičnog pravosuđa, otkriva probleme i dileme, uspone i padove, dostignuća i promašaje Tribunala, u vreme i u okolnostima kada su nastajali.

Zbirka Usmena istorija MKSJ – onako kako je dokumentovao SENSE, namenjena je pravnicima, profesionalcima i istraživačima međunarodnog krivičnog pravosuđa, organizacijama i aktivistima za ljudska prava, istoričarima, novinarima, filmskim producentima i scenaristima, kao i široj javnosti zainteresovanoj da sazna više o ovom jedinstvenom pokušaju da se ostvari pravda za žrtve stravičnih ratnih zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.