30 GODINA OD GRANATIRANJA SARAJEVSKE VIJEĆNICE

Sarajevska Vijećnica - Zatiranje istorije i sjećanja

Granatiranje i spaljivanje Nacionalne biblioteke BiH 25. avgusta 1992. godine izazvalo je zgražavanje i žestoke osude u međunarodnoj javnosti i kvalifikovano je kao “kulturno sakaćenje” Sarajeva i pokušaj “brisanja prošlosti” Bosne.

Zločini protiv istorijske i kulturne baštine tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji opsežno su opisani u interaktivnom narativu “Zatiranje istorije i sjećanja” u produkciji SENSE Centra za tranzicijsku pravdu. Posebno mesto u okviru narativa dobio je slučaj Nacionalne biblioteke BiH, poznate i kao Sarajevska Vijećnica.